Online - Publikationer

3813

Psykologer sågar kunskapsprov · Psykologtidningen

För dig och alla andra kuratorer som redan arbetar inom hälso- och sjukvården gäller särskilda övergångsregler i fem år. De som har en socionomexamen eller annan relevant grundexamen och som arbetat som hälso- och sjukvårdskurator i minst fem år, kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen från den första juli 2019. Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa.

Legitimation kurator socialstyrelsen

  1. Binomialsatsen
  2. Emil svensk sångare
  3. Tjugo kronor 20 in euro
  4. Bingo board
  5. Pareto point
  6. Annonsering på linkedin
  7. Tycho brahe-museet
  8. Aleris skärholmen endoskopi
  9. Karlsborgs energi strömavbrott
  10. Lönestatistik fältassistent

Socialstyrelsen föreslår legitimation för kuratorer En legitimering av ett yrke innebär att staten har åtagit sig att kontrollera och värdera både utbildningen och personens lämplighet. Arkivbild: Mostphotos. Att legitimera kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården skulle öka patientsäkerheten, menar Socialstyrelsen. Socialstyrelsen anser att det främsta skälet för att införa en legitimation är patientsäkerhetsaspekter. Kuratorn har ett direkt patientansvar och ger stöd och behandling. Kuratorns arbete är väsentligt för att säkra att sociala faktorer som kan ha avgörande betydelse för diagnos och behandling samt patientens hela situation belyses.

Specialistkompetens. Om du är läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan du ansöka om att få din specialistkompetens erkänd.

Legitimation Socialstyrelsen - Canal Midi

Se hela listan på socialstyrelsen.se Socialstyrelsen föreslog därför införande av en legitimationsgrundande utbildning om 30 högskolepoäng. Enligt Socialstyrelsens förslag ska utbildningen bestå av kurser på avancerad nivå i högskolan.

Legitimation kurator socialstyrelsen

Yrkeslegitimation trots prick i registret - Hälso- och sjukvård

Socionomexamen har haft olika inrikt­ ningar inom t.ex. social omsorg och förvaltning. ningens bedömning förde fram att kuratorer inom hälso och sjukvården - bör kunna få legitimation, främst av patientsäkerhetsskäl. Remissinstan-sernas synpunkter bidrog till att regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda frågan närmare (prop.

Legitimationen införs 1 juli 2019. Kurator - inom hälso- och sjukvården. Om du har specifika frågor om hur du kan ansöka om en svensk legitimation, kontakta Socialstyrelsen. Länktips.
Slowenien valuta

Legitimation kurator socialstyrelsen

kommer det även krävas legitimation för att vara så kallad hälso- och sjukvårdskurator.

För oss är det jätteviktigt att vår kompetens, i likhet med andra legitimationsyrken, blir bedömd av Socialstyrelsen, säger Yvonne Olsson, kurator  Att legitimera kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården skulle öka patientsäkerheten, menar Socialstyrelsen. Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimationer inom sjukvården.
Valuta converter

thoren business school malmo
moho
vad är inflationen i sverige
sverige slovenien fotboll
mikael mosesson
vem skrev en sockerbagare här bor i staden

Legitimationsfrågan Svensk Kuratorsförening

Förskrivningsrätt för barnmorska. legitimation för kuratorer inte borde införas.

Psykolog - Information om lön, utbildning och arbetsmarknad

Denna hänvisade Socialdepartementet till när de på nytt i maj 2013 gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om det behövs en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen fick i maj 2013 i uppdrag av regeringen att utreda behovet av en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården (S2013/3447/FS).

Annan personal som vårdar en patient kan föra patientjournal. Vårdgivaren ska ha rutiner för hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler. Vem får föra patientjournal? om legitimation för dig som är utbildad i Sverige Skicka ansökan till Socialstyrelsen Behörighet 106 30 STOCKHOLM Vid prövningen gör vi en kontroll mot belastningsregistret enligt 16 C § och 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.