Sjöbyskolan, Horred - Marks kommun

1952

Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och

Gå en kurs i samhällsplanering och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk. Våra kurser i samhällsplanering ger svar på frågor kring bygglov och marklov, hur miljökvalitetsnormerna påverkar planprocessen, vad som krävs för att bygglov ska beviljas och mycket mer. Våra kurser i samhällsplanering vänder sig till dig som arbetar inom området och som vill bredda din samhällsplanering något för dig! Samhällsplaneringen tar sikte på framtiden och lyfter frågor om hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

Kurser samhällsplanering

  1. Study facebook status
  2. Karensavdrag beräkning timlön
  3. Hur gör man när man ska gifta sig
  4. Räkna indexuppräkning
  5. Klarna aktie onvista
  6. Forsvarsrestauranger
  7. Gråtande ko
  8. Vikariebanken eskilstuna kommun
  9. Entreprenor tips
  10. Martin tuners vintage

Personligen har jag svårt att inte studera, hittar jag något intressant brukar jag söka in till kursen. Samhällsplanering och förvaltning 7,5 hp Kursen behandlar följande områden; Tips på liknande kurser. Samhällsplanering och förvaltning Kurs 7,5 hp. Masterprogram, samhällsplanering (TSPPM) Gemensamma kurser Årskurs 1 Obligatoriska kurser (60,0 Högskolepoäng) Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå AG2106 Urbanism Worldwide 7,5 hp Avancerad nivå AG2107 Planning the Sustainable City 7,5 hp Avancerad nivå AG2109 Planning Theory, Advanced Course 7,5 hp Avancerad nivå Kurser. Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista.

En termin läser du Samhällsplanering i statsvetenskapligt  Om kursen. Kursens mål är att ge studenten grundläggande kunskaper inom samhällsplanering på lokal, regional, nationell och överstatlig nivå. Befolkningsgeografi.

Samhällsplanerarprogrammet, Stockholms universitet

Betygssystem. För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Beroende på val av kurser inom programmet kan du dessutom ta en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi, nationalekonomi eller statistik inom ramen för tre års studier.

Kurser samhällsplanering

Förskolan Brinken - Hallstahammars kommun

Betygssystem. För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Beroende på val av kurser inom programmet kan du dessutom ta en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi, nationalekonomi eller statistik inom ramen för tre års studier. Vissa kurser i samhällsplanering ges även fristående men alla kurser som krävs för en kandidatexamen inom samhällsplanering går inte att läsa utanför programmet. Gå en kurs i samhällsplanering och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk.

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för hur GIS fungerar, både i teori och praktik. De ämnen som behandlas omfattar bland annat datainsamling i raster- och vektormiljöer, integrering och konvertering av olika typer av spatiala data, editering och uppdateringsmetoder, raster- och vektoranalyser, digital höjdmodellering samt grafisk presentation av analysresultat. Samhällsplanering och förvaltning 7,5 hp Kursen behandlar följande områden; Tips på liknande kurser. Samhällsplanering och förvaltning Kurs 7,5 hp.
Jobba inom hemtjänst norge

Kurser samhällsplanering

2011-08-02 177 rows Programmet utgår från ett samhällsgeografiskt perspektiv, och under första året ges grunderna i samhällsgeografi, samhällsplanering, och GIS (geografiska informationssystem).

Samhällsplanerare, 180 hp. Luleå tekniska universitet. Påbyggnad: Masterprogram Planering och byggande i krävande klimat, 120 hp.
Korkort alder

logic x
är det lagligt att utföra tjänster mot betalning grannar emellan
bnp och bni
dignitana scalp cooling
skylla boats
das arms
uralstring experiment

Garverivägen ale.se - Ale kommun

2021-04-24 2016-11-25 Samhällsplanering är avgörande för ett vardagsliv och en hållbar livsmiljö i städer och på landsbygden. Du som vill arbeta inom detta angelägna område behöver en mångsidig kompetens för att hantera aktuella samhälleliga och miljörelaterade utmaningar. Programmet förbereder dig för planeraryrket i en alltmer globaliserad värld. En av dem är kursen Samhällsplanering och hållbar utveckling, som ges inom ämnet kulturgeografi. En termin läser du Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv. Dessutom ingår en praktiktermin i programmet. Det går också att byta ut till exempel praktikterminen mot en valfri kurs eller utbytesstudier.

Kurser ABE/Samhällsplanering och miljö KTH

Utöver samhällsplanering ges valbara kurser inom kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi och statsvetenskap. Termin 1 och termin 2 studerar du åtta kurser inom samhällsplanering. Om kursen Kursens mål är att ge studenten grundläggande kunskaper inom samhällsplanering på lokal, regional, nationell och överstatlig nivå. En utgångspunkt tas i de motstridiga intressen som ofta omger användningen av mark och vatten i såväl urbana som rurala miljöer. Samhällsplanerarprogrammet. Antal högskolepoäng.

7,5 hp. Kursen behandlar följande områden; - Rättskällor (författningstexter, förarbeten, rättspraxis). - Riksdagens och regeringens uppgifter och roller. - Stiftande av lagar.