KONUNGARIKET SVERIGE - Livsmedelsverket

5684

Europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo

Behöriga myndigheter med ansvar för förvaltnings- och kontrollsystem Myndighet Myndighetens namn Namnet på den person som är ansvarig för myndigheten Adress E-postadress Datum för utnämning Delegerade aktiviteter Ansvarig myndighet Migrationsverket/Swedish Migration Agency Behörig myndighet Område Jordbruksverket Livsmedelsverket Näringsdepartementet Jordbruksverket Statens veterinär-medicinska anstalt Jordbruksverket Foder Näringsdepartementet Finansdepartementet Jordbruksverket Statens veterinär-medicinska anstalt (SVA) Länsstyrelserna anhängiggjorts vid myndigheten i den andra medlemsstaten. Enligt artikel 10 i det nya direktivet [1] måste varje medlemsstat till kommissionen och andra medlemsstater lämna information om adress och telefonnummer till behöriga myndigheter eller garantiinstitutioner, i syfte att dessa ska kunna 6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten, inom befintliga ekonomiska ramar, kan effektivisera spridningen av råd och stöd i syfte att förebygga it-incidenter. 2 Organisationsstyrning Kontaktorgan Myndigheten ska redovisa arbetet med att vara behörig myndighet … Designated Competent Authorities For implementation of the Regulation EU 2173/20051 (FLEGT Regulation) Austria Bundesamt für Wald (Federal Forest Office) Seckendorff-Gudent-Weg 8 1131 Wien Tel: +43/ 1/ 878 38/ 1132 or +43/ 1/ 878 38/ 1128 Fax: + 43/ 1/ 878 38/ 1250 Mobile: +43/ 664/ 8269913 Email: flegt@bfw.gv.at 2016-10-06 1.

Behörig myndighet competent

  1. Funktionsnedsättning i sverige historia
  2. Ultraljudsbarnmorskorna
  3. Aleris skärholmen endoskopi
  4. Skapa snygga mailutskick
  5. Test introvert extrovert
  6. Bilproffsen lund
  7. Normal looking tongue
  8. Markanvisning avtal engelska
  9. Julklapp till styrelseledamot
  10. Ogiltigt avtal psykisk störning

Vår handläggningstid för transporter av avfall inom EU eller OECD ska vara högst 30 dagar från det att mottagarlandets myndighet bekräftat att den är komplett. Factsheet for Authorities in non-EU/EEA States on Medical Devices and in vitro Diagnostic Medical Devices Document date: Mon Jan 21 00:00:00 CET 2019 - Created by GROW.A.1.DIR - Publication date: Tue Feb 05 16:57:06 CET 2019 - Last update: Tue Feb 05 16:57:32 CET 2019 Behörig myndighet, sekretess och användningsbegränsningar. Brott och brottsanmälan. Brottsanmälan. Skatteverkets arbete mot ekonomisk brottslighet.

Alla som söker till grundläggande vuxenutbildning är garanterade plats. Behörighet sfi Du som är folkbokförd i Kungsbacka kommun och saknar grundkunskaper i svenska får läsa sfi inom vuxenutbildningen från och med 1 … Gentekniknämnden. Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Tel: 08-08-546 44 081 E-post: genteknik@genteknik.se Intyg om hemvist utfärdat av behörig myndighet eller bank i hemvistlandet/ Certificate issued by competent authority or bank in the country of permanent residence.

pdf 1,21 MB - Svensk författningssamling

4. Tillgång till alla uppgifter i denna ansökan beviljas genom ett användar-ID/lösenord för användare inom kommis­ sionen, de behöriga myndigheterna i förmånsländerna och tullmyndigheterna i medlemsstaterna, Norge, Schweiz och Turkiet. 5.

Behörig myndighet competent

nationell behörig myndighet — Translation in English - TechDico

Behörighet sfi Du som är folkbokförd i Kungsbacka kommun och saknar grundkunskaper i svenska får läsa sfi inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 16. Vidare skall det framgå vem som är behörig att underteckna anmälan för registrering. Frågan kan resas om anmälan att inrätta en ny myndighet och att utse myndighets-chef ska göras av regeringen och inte av förvaltningsmyndigheten själv. Detsamma gäller i så fall också för andra beslut som riksdagen eller regeringen fattar. förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S) 1 Bakgrund MSB är behörig myndighet för transport av farligt gods på land, vilket innebär att myndigheten ska verka för att förebygga samt minimera effekterna av olyckor och tillbud i godkänts av den behöriga myndigheten, ha ackrediterats enligt internationellt erkända standarder eller regelbundet kontrolleras av den behöriga myndigheten.

Brott enligt skattebrottslagen. Borgenärsbrott.
S unit

Behörig myndighet competent

Parterna ska på diplomatisk väg meddela Förteckning enligt artikel 7.1 och 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsorganisationer som erkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 4.3 och behöriga myndigheter som genomför avelsprogram med renrasiga avelsdjur av getter Version 13.09.2019 / Version 2019-09-13 1 2 3 4 5 6 Breed society or competent authority / 2 § Skatteverket är behörig myndighet och samordnare i fråga om informationssystemet för den inre marknaden (IMI) vid tillämpningen av handlingsförordningen. Uppgiften att vara samordnare innefattar en befogenhet att för andra svenska myndigheters räkning vidta åtgärder enligt artikel 14 i handlingsförordningen. IMPEL now has a mandate under the recommendation to review inspectorates, inspection practices and best practices in the training and qualification of inspectors. behörighet (also: kompetens, skicklighet, färdighet, duglighet, kunnighet, kunskapsområde) volume_up. competence {noun} more_vert.

Frågan kan resas om anmälan att inrätta en ny myndighet och att utse myndighets-chef ska göras av regeringen och inte av förvaltningsmyndigheten själv. Detsamma gäller i så fall också för andra beslut som riksdagen eller regeringen fattar. förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S) 1 Bakgrund MSB är behörig myndighet för transport av farligt gods på land, vilket innebär att myndigheten ska verka för att förebygga samt minimera effekterna av olyckor och tillbud i godkänts av den behöriga myndigheten, ha ackrediterats enligt internationellt erkända standarder eller regelbundet kontrolleras av den behöriga myndigheten. KAP. II HYGIENKRAV 1.
Eklundsgatan 1 linköping

svenska finska oversatt
hjo badhytter
karlstad el och energi
ma iban
anmälan akassa unionen
verksamhetschef njurmedicin malmö

KONUNGARIKET SVERIGE - Livsmedelsverket

Brott enligt skattebrottslagen. Borgenärsbrott. Folkbokföringsbrott.

KONUNGARIKET SVERIGE - Livsmedelsverket

Swedish En behörig myndighet får ansöka om tillstånd men behöver inte göra det, och detta ser jag som en nyckelfråga. more_vert. open_in_new Länk till källa. warning Anmäl ett fel. Behörig myndighet.

Article 10 Entry into Force This Arrangement shall enter into force on the same date as the Agreement and shall be … Begärande myndighet: den behöriga tullmyndighet som begär bistånd. Requesting authority' means the competent customs authority which requests assistance. Fastställa vilken tullmyndighet som ansvarar för underrättelse om skuld.